Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki

Społeczeństwo i Rodzina, Rok 2010, Numer 1(22)Czasopismo punktowane

Spoleczenstwo i Rodzina

Społeczeństwo i Rodzina. Kwartalnik

RADA NAUKOWA: abp Andrzej Dzięga, bp Edward Frankowski, ks. Amantius Akimjak (Słowacja), ks. Kazimierz Bełch, ks. Franciszek Drączkowski, Andrzej Grajewski, ks. Andrzej Gretkowski, Tamara Hovorun (Ukraina), ks. Stefan Koperek CR, Janina Kostkiewicz, Mirosław Kowalski, ks. Józef Krasiński, Nella Nyczkało (Ukraina), Jurij Paczkowski (Ukraina), Roman Pelczar, Juraj Plenkovič (Chorwacja), o. Roland Prejs OFM Cap, ks. Marian Wolicki, ks. Jan Zimny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: ks. Roman B. Sieroń (REDAKTOR NACZELNY), Jan Mróz (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO), Jadwiga Daszykowska, Magdalena Łuka, Mirosław Rewera, Anna Witkowska-Paleń (SEKRETARZE REDAKCJI), Piotr T. Nowakowski, Dorota Sarzyńska

Adres Redakcji: ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola; tel. 502 384 700; e-mail: sir@kul.pl

Wydawca: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Ukazuje się od 2005 roku

 

SPOŁECZEŃSTWO I RODZINA jest periodykiem pedagogiczno- socjologicznym (kwartalnikiem) wydawanym przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli od 2005 roku. W najnowszym rankingu publikacji naukowych, ogłoszonym w lipcu 2009 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w gronie punktowanych polskich czasopism humanistycznych otrzymał 4 punkty.

Czasopismo zawiera następujące działy:

  • Przedmowa
  • Artykuły
  • Biografie
  • Recenzje
  • Sprawozdania i komunikaty

 

Spis treści, niektóre artykuły oraz streszczenia wszystkich artykułów dostępne są w języku angielskim.

Ks. Czesław Kustra, Posługa egzorcysty-wychowawcy w terapii młodzieży niedostosowanej społecznie
Streszczenie:

Autor analizuje rezultaty działań egzorcysty-wychowawcy w terapii młodzieży niedostosowanej społecznie. Na podstawie obserwacji codziennych zachowań tej kategorii młodzieży, można odnieść wrażenie, że przynajmniej niektóre z symptomów zachowań powodowane są oddziaływaniem zła. W takiej sytuacji, wychowawca chrześcijański, a zwłaszcza katecheta, może czasami odwołać się do egzorcyzmów w procesie terapii młodzieży. Autor ma na uwadze nie tyle klasyczne formy egzorcyzmów ugruntowane w obrzędowości rzymskokatolickiej, ale raczej terapeutyczne umiejętności księdza-wychowawcy czy katechety, którzy dzięki własnej posłudze, mogą oddziaływać na młodzież w kierunku przyjmowania przez nich norm ogólnospołecznych. W ten sposób „odczyniają egzorcyzmy” nad społecznym niedostosowaniem.Ks. Czesław Kustra, The Ministry of Exorcist-tutor in Therapy of Socially Maladjusted Youth

Summary:

Author analyses the issue of the ministry of exorcist-tutor in therapy of socially maladjusted youth. During observation of everyday behavior of this category of young generation, one may entertain a conviction that at least some of them have symptoms of being enslaved by evil. In this situation, Christian tutors, especially catechists, may sometimes use exorcisms in the process of therapy. The author does not mean classical form of exorcism, which may be found in the "Roman Ritual" but rather therapeutic skills of priest-tutor or catechist who, thanks to their ministry, will influence the youth to accommodate themselves to social norms, and in this way will ‘perform an exorcism’ on their social maladjustment.

Ankieta ewaluacyjna Pomóż udoskonalić wortal - wypełnij ankietę
  • Regulamin serwisu
  • Autorzy serwisu: Jakub Grygiel & Michał Szych
  • Projekt graficzny: Zbigniew Kowalczyk